Aké faktory ovplyvňujú cenu ojazdených automobilov na Slovensku?

Název práce: Analýza faktorov ovplyvňujúcich cenu ojazdených automobilov na Slovensku
Autor(ka) práce: Beleš, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mičúch, Marek
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predkladaná práca sa zaoberá skúmaním základných faktorov ovplyvňujúcich cenu ojazdených automobilov na Slovensku. K tomu využíva hedonickú cenovú regresiu a dátový súbor s viac ako 2600 pozorovaniami. Súbor bol získaný zo stránok najväčšieho autobazáru na Slovensku, AAA Auto. Odhadnuté parametre pomohli dekomponovať cenu ojazdeného automobilu na jej jednotlivé determinanty. Okrem negatívneho vplyvu veku a najazdených kilometrov bol potvrdený aj signifikantný cenový bonus pri autách domáceho výrobcu, za ktorého považujeme Škoda Auto. Potvrdila sa nám aj cenová diskriminácia vodičov podľa množstva najazdených kilometrov.
Klíčová slova: hedonická cenová funkcia; ojazdené automobily; regresná analýza
Název práce: Aké faktory ovplyvňujú cenu ojazdených automobilov na Slovensku?
Autor(ka) práce: Beleš, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mičúch, Marek
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predkladaná práca sa zaoberá skúmaním základných faktorov ovplyvňujúcich cenu ojazdených automobilov na Slovensku. K tomu využíva hedonickú cenovú regresiu a dátový súbor s viac ako 2600 pozorovaniami. Súbor bol získaný zo stránok najväčšieho autobazáru na Slovensku, AAA Auto. Odhadnuté parametre pomohli dekomponovať cenu ojazdeného automobilu na jej jednotlivé determinanty. Okrem negatívneho vplyvu veku a najazdených kilometrov bol potvrdený aj signifikantný cenový bonus pri autách domáceho výrobcu, za ktorého považujeme Škoda Auto. Potvrdila sa nám aj cenová diskriminácia vodičov podľa množstva najazdených kilometrov.
Klíčová slova: regresná analýza; hedonická cenová funkcia; ojazdené automobily
Název práce: The Analysis of the Factors Having Effect on the Price of Used Cars in Slovakia
Autor(ka) práce: Beleš, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mičúch, Marek
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The following thesis concerns the research of basic factors affecting the price of used cars in Slovakia. The hedonic price regression and a data set of over 2600 units has been used. The data set was acquired from the webpages of the largest second-hand-car seller in Slovakia named AAA Auto. Estimated parameters have been a help in decomposing the price of a second-hand car into its determinants. Besides the negative affect of the age and the odometer state a significant price bonus concerning home-produced cars (Skoda) has been confirmed. The price discrimination concerning the odometer state from the drivers' point of view has also been confirmed.
Klíčová slova: used cars; regression analysis; hedonic price function

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2012
Datum podání práce: 15. 12. 2012
Datum obhajoby: 5. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38769/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: