Využití finančních derivátů v českém komerčním bankovnictví

Název práce: Využití finančních derivátů v českém komerčním bankovnictví
Autor(ka) práce: Lupínková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Půlpánová, Stanislava
Oponenti práce: Málek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou finančních derivátů a jejich využitím v českém bankovním sektoru. V úvodní části je naznačena jejich podstata, kategorizace (včetně charakteristiky jednotlivých druhů), možnosti využití i rizika s nimi spojená. Stěžejní část práce je věnována analýze vývoje derivátových obchodů v českém bankovnictví a ve vybrané bance. Nastíněn je i možný budoucí vývoj českého derivátového trhu.
Klíčová slova: swap; opce; futures; finanční deriváty; forward; bankovnictví
Název práce: The Use of Financial Derivatives in the Czech Commercial Banking
Autor(ka) práce: Lupínková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Půlpánová, Stanislava
Oponenti práce: Málek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis concerns with the issues of financial derivatives and their use in the Czech banking sector. The introductory part contains essence of derivatives, their categorization (including characterization of particular types), ways of their usage and risks related with them. The main part of the thesis is focused on analysis of evolution of derivatives contracts in the Czech banking and also in chosen bank. The possible future evolution of the Czech derivatives market is also outlined.
Klíčová slova: banking; option; swap; futures; forward; financial derivatives

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2012
Datum podání práce: 1. 2. 2013
Datum obhajoby: 5. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40223/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: