Analýza systémového rizika v kontextu péče o stabilitu finančních systémů

Název práce: Analýza systémového rizika v kontexte starostlivosti o stabilitu finančných systémov
Autor(ka) práce: Cipková, Dagmara
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Půlpánová, Stanislava
Oponenti práce: Coufal, Libor
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou systémového rizika a jeho vplyvu v rámci finančného systému. Na základe popisu jednotlivých zákonitostí analyzuje podstatu systémového rizika a jeho dopady na finančný sektor. V práci je realizovaná systematická analýza zdrojov systémového rizika spolu s popisom metód jeho merania, doplnená o metódy na rozpoznanie systémovo dôležitých inštitúcií. Analytická časť práce spočíva v aplikovaní jedného z modelov merania systémového rizika na reálne dáta Spojených štátov amerických od roku 1990 do roku 2011 a v rozbore novo prijatej regulácie, v skrátenej podobe nazývanej ako Dodd-Frank Act. Hlavný prínos tejto práce spočíva v komplexnom pohľade na problematiku systémového rizika, ktorý je nutným predpokladom jeho úspešného riadenia.
Klíčová slova: Modely merania systémového rizika; Index finančného stresu; Zdroje systémového rizika; Systémové riziko; Dodd-Frank Act; Systémovo dôležité inštitúcie
Název práce: Analýza systémového rizika v kontextu péče o stabilitu finančních systémů
Autor(ka) práce: Cipková, Dagmara
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Půlpánová, Stanislava
Oponenti práce: Coufal, Libor
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou systémového rizika a jeho vlivu v rámci finančního systému. Na základě popisu jednotlivých zákonitostí analyzuje podstatu systémového rizika a jeho dopady na finanční sektor. V práci je realizována systematická analýza zdrojů systémového rizika spolu s popisem metod jeho měření, doplněná o metody rozpoznání systémově důležitých institucí. Analytická část práce spočívá v aplikování jednoho z modelů měření systémového rizika na reálná data Spojených států amerických od roku 1990 do roku 2011 a v rozboru nově přijaté regulace, ve zkrácené podobě nazvané jako Dodd-Frank Act. Hlavní přínos této práce spočívá v komplexním pohledu na problematiku systémového rizika, který je nutným předpokladem jeho úspěšného řízení.
Klíčová slova: Dodd-Frank Act; Index finančního stresu; Zdroje systémového rizika; Systémové riziko; Modely měření systémového rizika; Systémově důležité instituce
Název práce: Analysis of systemic risk in the context of the financial systems stability surveillance
Autor(ka) práce: Cipková, Dagmara
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Půlpánová, Stanislava
Oponenti práce: Coufal, Libor
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diploma thesis deals with the issue of systemic risk and its impact on the financial system. In terms of the explanation of the individual regularities analyses principles of systemic risk and its impact on the financial sector. The first part of this work is dedicated to a complex analysis of the systemic risk sources and a description of different measurement methods among others also dedicated to detection of systemically important institutions. The analytical part demonstrates an application of one of the model for systemic risk measurement on the real data from the United States of America between years 1990 and 2011 and the analysis of the newly adopted Dodd-Frank Act regulation. The main merit of this work is to describe and evaluate the complex perspective of the systemic risk, which is a prerequisite for its successful application and management.
Klíčová slova: Systemically important institutions; Sources of systemic risk; Dodd-Frank Act; Methods for systemic risk measurement; Financial Stress Index; Systemic risk

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2012
Datum podání práce: 1. 2. 2013
Datum obhajoby: 5. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40176/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: