Podnikatelský plán - Fotovoltaická elektrárna v Rumunsku

Název práce: Podnikatelský plán - Fotovoltaická elektrárna v Rumunsku
Autor(ka) práce: Brothánek, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hartman, Ladislav
Oponenti práce: Dlouhá, Pavlína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obnovitelné zdroje energie, zejména fotovoltaika, zaznamenaly po celém světě obrovský boom. Nebylo tomu jinak ani u nás, v ČR, kde by se jen ztěží našel někdo, kdo by neměl na tento druh výnosného businessu vlastní názor, ať už vyhraněný či nikoli. Výstavba solárních parků se stala velice atraktivním podnikáním v jehož jménu se nesl v ČR zejména rok 2011. Mezitím si ale našla tato solární senzace "domov" i u jiných evropských států, především východní Evropy. O post nového "powerhouse" východu se může ucházet i Rumunsko, které jsem si právě proto vybral pro výstavbu fotovoltaické elektrárny, jež je tématem této diplomové práce. V rámci diplomové práce je tedy sestaven podnikatelský plán investiční výstavby FVE, jehož cílem je zhodnotit investiční příležitost její realizace v Rumunsku a prostřednictvím analýzy citlivosti zhodnotit vliv externích faktorů, které významnou měrou ovlivňují rentabilitu projektu.
Klíčová slova: Rumunsko; fotovoltaika; obnovitelné zdroje energie; podnikatelský plán; fotovoltaická elektrárna; citlivostní analýza; hodnocení efektivnosti
Název práce: Photovoltaic power plant in Romania
Autor(ka) práce: Brothánek, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hartman, Ladislav
Oponenti práce: Dlouhá, Pavlína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Renewable energy resources, especially photovoltaics, have experienced enormous boom all over the world in the past few years. It was completely the same in Czech Republic where you would not find anybody without his own opinion regarding PV business. Installation of PV power plants has become very attractive business, with very significant role in 2011 in Czech Republic. At this time, this solar boom has found its "home" in other European countries, particularly in Eastern Europe. The post of the new Eastern Europe's "powerhouse" can defend even Romania, that's the cause I have chosen this country as the subject of this thesis. The aim of this thesis is to create a business plan for PV power plant and evaluate the investment opportunity of its installation in Romania. And then by means of a sensitivity analysis find out the impact of external factors that can significantly affect the profitability of the project.
Klíčová slova: photovoltaic; Romania; sensitivity analysis; business plan; renewable energy resources ; evaluation of the profitability; PV power plant

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 8. 2012
Datum podání práce: 5. 12. 2012
Datum obhajoby: 6. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38460/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: