Komparace právní úpravy a.s. a spol. s ručením omezeným v Ruské federaci a ČR

Název práce: Komparace právní úpravy a.s. a spol. s ručením omezeným v Ruské federaci a ČR
Autor(ka) práce: Kareva, Evgeniya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kříž, Radim
Oponenti práce: Hásová, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na srovnání právních úprav akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným v ruském a českém právu v základních oblastech, jako jsou všeobecná ustanovení, vznik společnosti, orgány společnosti a zrušení společnosti. Poslední kapitola popisuje trendy podnikání v Ruské federaci a aktuální ekonomickou situaci v této zemí včetně doporučení pro zahraniční investory.
Klíčová slova: orgány společnosti; společnost s ručením omezeným; uzavřená akciová společnost
Název práce: Comparison of legal regulations of the joint-stock company and the limited liability company in the Russian Federation and the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kareva, Evgeniya
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kříž, Radim
Oponenti práce: Hásová, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is aimed at the comparison of legal regulations of the joint-stock company and the limited liability company in Russian and Czech law. The comparison of characteristic features takes place in basic provisions, constitution of the company, administrative bodies and dissolution of a company. The last chapter describes trends in enterprise in Russian Federation and current economic situation in this country including recommendations for foreign investors.
Klíčová slova: limited liability company; closed joint-stock company; administrative bodies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2012
Datum podání práce: 20. 12. 2012
Datum obhajoby: 5. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36056/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: