Role Evropské unie v mezinárodních organizacích

Název práce: Role Evropské unie v mezinárodních organizacích
Autor(ka) práce: Štětková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Frostová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je ukázat nový pohled na postavení Evropské unie jako celku v mezinárodních organizacích. Práce přibližuje pojem mezinárodní organizace, její typické právní znaky, cíle, funkce, role a historii, jež jsou nutným základem pro důkladné pochopení zkoumaného tématu. Následně je charakterizována Evropská unie, její cíle, funkce, role, postavení ve světě a právní základy, dle kterých vystupuje na mezinárodním poli. V závěrečné části je zkoumáno postavení Evropské unie v několika vybraných mezinárodních organizacích z pozice člena, pozorovatele a formy spolupráce.
Klíčová slova: Organizace spojených národů; právo EU; komunitární právo; mezinárodní organizace; Evropská společenství; Evropská unie
Název práce: Role of European Union in international organizations
Autor(ka) práce: Štětková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Frostová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2006
Datum podání práce: 1. 2. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3353/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: