Volný pohyb osob v rámci EU a zvláštní režim pro nové členské státy

Název práce: Volný pohyb osob v rámci EU a zvláštní režim pro nové členské státy
Autor(ka) práce: Bilíková, Jarmila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlok, Jan
Oponenti práce: Koťátková, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou volného pohybu fyzických osob v rámci Evropské Unie: osvětluje základní princip a smysl volného pohybu osob jako jedné ze základních svobod Evropské Unie, pojem občanství EU, a Shengenské dohody, dále se zabývá také přípustnými omezeními volného pohybu osob, úpravou sociálního a zdravotního zabezpečení migrujících občanů EU a přechodnými opatřeními omezujícími pohyb občanů z nových členských států na území někdejší EU-15.
Klíčová slova: evropská unie; evropské právo; volný pohyb osob
Název práce: Free movement of people within EU and temporary restrictions for new member countries
Autor(ka) práce: Bilíková, Jarmila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlok, Jan
Oponenti práce: Koťátková, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2007
Datum podání práce: 25. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6275/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: