Vliv moderních IT/ICT na komunikaci ve firmě

Název práce: Vliv moderních IT/ICT na komunikaci ve firmě
Autor(ka) práce: Zátková, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubešová, Vlasta
Oponenti práce: Pokorný, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Popis komunikačního procesu a jeho náležitostí, stručný popis vývoje IT/ICT a souvisejících změn v systému práce a manažerských pojetí. Seznam a popis nejvýznamnějších současných technologií a jejich přínosů, včetně vývojových trendů této oblasti. Vzájemná konfrontace IT/ICT a komunikace s upozorněním na nejvýraznější změny v procesu komunikace a s nimi souvisejícího lidského jednání a prožívání. Výsledky analýzy způsobů komunikace realizované v nejmenované bance. Zdůvodnění a vysvětlení některých zjištěných jevů a formulace případných návrhů na jejich zlepšení.
Klíčová slova: podniková kultura; komunikační kanály; změny komunikace; komunikace; IT/ICT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 18. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3354/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: