Projektový management a jeho role v mezikulturních firemních vztazích

Název práce: Projektový management a jeho role v mezikulturních firemních vztazích
Autor(ka) práce: Oprchalová, Kristína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Chlumský, René
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o firemních procesech osvětlených na příkladu firmy BMW s mezinárodní aplikací. Jde o popsání jednotlivých částí projektového managementu a praktických dopadů různého okolí firmy na vnitropodnikové systémy. Zahrnuje strukturální přeměnu automobilového průmyslu a trendy tohoto odvětví na světových trzích Japonska, USA, Evropy a Číny.
Klíčová slova: průmysl; automobilový; mezikulturní; management; projekt

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2007
Datum podání práce: 26. 6. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6277/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: