Spor o význam teorie racionální volby

Název práce: Spor o význam teorie racionální volby
Autor(ka) práce: Rak, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lipka, David
Oponenti práce: Tříska, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Velká část kritiky teorie racionální volby je zaměřena na nerealističnost psychologických předpokladů. Nakolik je tato kritika závažná? Pokud analyzujeme formalizované schéma volby, pak shledáme, že toto schéma nelze uspokojivě interpretovat jako psychologickou teorii rozvíjející intencionalistická vysvětlení. Spíše je třeba na tuto teorii hledět jako na teorii rozvíjející kauzální vysvětlení generovaná strukturou okolí, ve kterém se aktér nachází, přičemž samotná intencionalita je jen pomocným nástrojem, na kterém vysvětlovací síla teorie nespočívá. Vysvětlování probíhá v termínech strukturálních vlastností a nikoliv v termínech mentálních stavů aktéra. Z tohoto pohledu míří kritika zaměřená na psychologickou nerealističnost předpokladů RCT na špatný cíl.
Klíčová slova: teorie racionální volby; metodologický individualismus; externalismus; instrumentalismus; plausibilita teorie; vysvětlení
Název práce: Dispute over the plausibility of rational choice theory
Autor(ka) práce: Rak, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lipka, David
Oponenti práce: Tříska, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Many critics of rational choice theory aim at unrealistic psychological assumption of this theory. To what extent is this kind of critic relevant? If we analyze the formalized scheme of choice than we will find difficult to interpret this scheme as psychological theory that develops intentional explanations. We should rather understand this theory as a theory developing causal explanations that are generated by the structure of surrounding. Intencionality in this theory is only a auxiliary tool and the explanation is made in terms of structure, not in terms of mental states. From this perspective most of the critic aim at wrong target.
Klíčová slova: rational choice theory; instrumentalism; externalism; plausibility of theory; methodological individualism; explanation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2012
Datum podání práce: 21. 5. 2012
Datum obhajoby: 8. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36114/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: