Země ve válce. K ekonomickému vývoji Velké Británie za druhé světové války (1939-1945)

Název práce: Země ve válce. K ekonomickému vývoji Velké Británie za druhé světové války (1939-1945)
Autor(ka) práce: Myšák, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kovář, Martin
Oponenti práce: Soukup, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu ekonomiky Velké Británie v letech 1939-1945. Velká Británie v čele s W. Churchillem byla v této době významnou mocností, podílející se na světovém dění. V první části se autor zabývá nástupem válečné ekonomiky a jejích projevů. Mezníkem je rok 1941, kdy byla Velká Británie finančně vyčerpána a ve Spojených státech amerických byl schválen zákon o půjčce a pronájmu; druhá část práce analyzuje tento zákon a jeho důsledky pro Velkou Británii. Třetí a poslední část práce, jež se kromě ekonomické analýzy zaměřuje i na analýzu britské politické scény, vrcholí analýzou přelomových parlamentních voleb v roce 1945, které překvapivě vyhrála britská levice.
Klíčová slova: zákon o půjčce a pronájmu; válečná ekonomika; druhá světová válka; Winston Churchill; Velká Británie
Název práce: Nation at war. Economic development of Great Britain during the Second World War (1939-1945)
Autor(ka) práce: Myšák, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kovář, Martin
Oponenti práce: Soukup, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My bachelor thesis focuses on analysis of Great Britain economy in years 1939-1945. Great Britain with W. Churchill in charge was important world power in this time. In part one, author looks into beginnings of war economy and its implications. The turning point was 1941, when Great Britain is financially exhausted and there was Lend-Lease Act approved in the USA; part two of thesis analyse this law and its impacts on Great Britain. Third and the last part of work, which beside the analysis of the economy concentrates also on the political scene of Great Britain, culminating by analysis of turning general election in 1945, which were surprisingly won by left-wing party.
Klíčová slova: War economy; Great Britain; Second World War; Winston Churchill; Lend-Lease Act

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 8. 2012
Datum podání práce: 31. 1. 2013
Datum obhajoby: 13. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37123/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: