Hlavní trendy vnějších ekonomických vztahů SRN a jejich vliv na postavení SRN ve světové ekonomice

Název práce: Hlavní trendy vnějších ekonomických vztahů SRN a jejich vliv na postavení SRN ve světové ekonomice
Autor(ka) práce: Maršíková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Frostová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá vnějšími ekonomickými vztahy Spolkové republiky Německo - zahraničním obchodem (zboží i služby), pohybem kapitálu (zejména přímé zahraniční investice a portfoliové investice), pracovních sil a vědecko-technických poznatků. 1995 - 2005, v případě dostupných údajů i za rok 2006
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6292/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: