Systém sociálně tržního hospodářství Německa: vývoj a současné tendence změn

Název práce: Systém sociálně tržního hospodářství Německa: vývoj a současné tendence změn
Autor(ka) práce: Průchová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Neumann, Pavel
Oponenti práce: Karpová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá vývojem sociálně tržního hospodářství v Německu, jeho změnami v čase a popisuje dopad jednotlivých vládních politik na ekonomiku SRN. Důraz je kladen zejména na období po znovusjednocení Německa a na reformy zavedené vládou SPD. Závěr práce se zabývá úspěšností těchto reforem a řeší diskutované téma, zda systém reaguje na výzvy 21. století jako je globalizace a demografické změny.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 17. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6293/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: