Předvídání vývoje měnového kurzu

Název práce: Exchange Rate Predictions
Autor(ka) práce: Yablonskyy, Karen
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the foreign exchange currency forecasting techniques. Moreover the central idea behind the topic is to develop the strategy of forecasting by choosing indicators and techniques to make own forecast on currency pair EUR/USD. This thesis work is a mixture of theory and practice analyses. The goal during the work on this project was to study different types of forecasting techniques and make own forecast, practice forecasting and trading on Forex platform, based on acquired knowledge.
Klíčová slova: Currency forecasting; Japanese candlesticks; Technical analysis; Fundamental analysis
Název práce: Předvídání vývoje měnového kurzu
Autor(ka) práce: Yablonskyy, Karen
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je prozkoumat podstatu a možnosti využití různých technik předvídání vývoje měnového kurzu v praxi. Na základě výchozí teoretické expozice jsou v praktické části práce zvoleny vybrané fundamentální a technické přístupy k formulaci vlastní predikce na příkladu měnového páru EUR/USD. Práce vychází ze studia teoretických pramenů, rozboru praktických aspektů i vlastních zkušeností autora v oblasti obchodování na měnovém trhu.
Klíčová slova: Svíčkové grafy; Fundamentální analýza; Technická analýzy; Predikce měnového kurzu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 28. 3. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39859/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: