Presidential elections - Russia 2012

Název práce: Presidential elections - Russia 2012
Autor(ka) práce: Frolova, Ksenia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Cibulková, Petra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The uniqueness of 2012 Presidential election campaign lies in some new trends: for the first time Internet played such an important role in influencing voters. It's not just about traditional official websites of the candidates, but first and foremost about campaigning in blogs and social networks. The opposition, including "off-system" one (which is advocating the overthrow of the ruling elite), was much more active in this field. The Internet space became the scene of this conflict, and we should expect that it would only escalate in the future.
Klíčová slova: Mass media; Presidential elections; Russia
Název práce: Presidential elections - Russia 2012
Autor(ka) práce: Frolova, Ksenia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Cibulková, Petra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Jedinečnost 2012 Prezidentské volební kampaně spočívá v p nových trendech: poprvé Internetu hrál tak důležitou roli v ovlivňování voličů. Není to jen o tradičních oficiálních internetových stránkách jednotlivých kandidátů, ale v první řadě o blozích a sociálních sítech. Opozice, včetně "nesystémové" (která se snaží o svržení vládnoucí elity), byla nejaktivnější v této oblasti. Internetový prostor stal dějištěm tohoto konfliktu, a měli bychom očekávat, že to bude jen stupňovat v budoucnu.
Klíčová slova: Hromadné sdělovací prostředky; Prezidentské volby; Rusko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 5. 4. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32590/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: