Jak si založit podnik

Název práce: Jak si založit podnik
Autor(ka) práce: Bečvarovská, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Metzlová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřená na praktickou část podnikatelského procesu. Nejdříve je vymezení pojmů "podnik, podnikatel, okolí podniku, právní formy podnikání, rozdělení živností. V další části rozebereme proces zakládání společnosti s ručením omezeným. Krok za krokem co udělat, abychom měli s.r.o.
Klíčová slova: právní formy podnikání; založení s.r.o.; okolí podniku; podnikání; podnik
Název práce: How to establish a company
Autor(ka) práce: Bečvarovská, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Metzlová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2007
Datum podání práce: 27. 6. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6296/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: