Srovnání obchodních zvyklostí a mentality africké arabské země a asijské arabské země

Název práce: Srovnání obchodních zvyklostí a mentality africké arabské země a asijské arabské země
Autor(ka) práce: Šilberská, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Neuwirthová, Magda
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním obchodních zvyklostí a mentality Maroka a Saúdské Arábie. Podává popis arabské mentality a následně charakterizuje specifika obchodního jednání v Maroku a Saúdské Arábii. Práce též hodnotí vývoj marocké a saúdské ekonomiky a zahraničního obchodu v posledních letech. Část práce je věnována obchodní spolupráci obou zemí s Českou republikou a předpokládanému vývoji česko-saúdských a česko-marockých obchodních vztahů.
Klíčová slova: Saúdská Arábie; obchodní jednání; Maroko
Název práce: Comparison of commercial practice and the mentality of an African Arab country and an Asian Arab country
Autor(ka) práce: Šilberská, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Neuwirthová, Magda
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis presents a comparison of business practices and mentality of Morocco and Saudi Arabia. Provides a description of the Arab mentality and subsequently characterizes the specifics of business negotiations in Morocco and Saudi Arabia. The thesis also evaluates the development of economy and foreing trade of Morocco and Saudi in recent years. Part of the work is devoted to the business cooperation of the both countries with the Czech Republic and the anticipated development of the Czech-Saudi and Czech-Moroccan trade relations.
Klíčová slova: business negotiation; Saudi Arabia; Morocco

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2012
Datum podání práce: 15. 4. 2013
Datum obhajoby: 21. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39197/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: