Analýza nabídky zájezdů českých cestovních kanceláří do Kanady v kontextu s cestovním ruchem Kanady

Název práce: Analýza nabídky zájezdů českých cestovních kanceláří do Kanady v kontextu s cestovním ruchem Kanady
Autor(ka) práce: Tvrdková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Valentová, Jana
Oponenti práce: Dragula, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá cestovním ruchem Kanady a nabídkou zájezdů českých cestovních kanceláří do této destinace. Práce obsahuje vyhodnocení přírodních a kulturních předpokladů pro realizaci cestovního ruchu, materiálně technické základny a jiných faktorů. Další část pojednává o struktuře cestovního ruchu v Kanadě. Významná část práce je věnována analýze nabídky zájezdů českých cestovních kanceláří do Kanady.
Klíčová slova: analýza; nabídka cestovních kanceláří; příjezdový cestovní ruch; přírodní a kulturní předpoklady; cestovní ruch; Kanada

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2007
Datum podání práce: 27. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6307/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: