Letecká doprava v EU: současné trendy

Název práce: Letecká doprava v EU: současné trendy
Autor(ka) práce: Adámková, Johana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Kačírková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá současnými trendy v letecké dopravě v Evropské Unii. Zaměřuje se především na problematiku Jednotného evropského nebe, na vstup společností do strategických aliancí a také posuzuje vliv nízkonákladových společností a IT technologií na zvýšení konkurenceschopnosti letecké dopravy v evropském prostoru.
Klíčová slova: evropská unie; letecká doprava; současné trendy
Název práce: Air transport in European Union: current trends
Autor(ka) práce: Adámková, Johana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Kačírková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This theses discusses current trends in air transport in the European Union. It focuses primarily on the Single European Sky, the entry of airline companies into strategic alliances and also assesses the impact of low cost airlines and IT technologies on the competitiveness of air transport in Europe.
Klíčová slova: European union; current trends; air transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 6. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 21. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37915/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: