Automobilový průmysl v ČR s přihlédnutím k působení TNC Volkswagen Group na českém trhu

Název práce: Automobilový průmysl v ČR s přihlédnutím k působení TNC Volkswagen Group na českém trhu
Autor(ka) práce: Zeman, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Neuwirthová, Magda
Oponenti práce: Kopecký, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na automobilový průmysl v ČR. V práci je blíže chrakterizován vliv ekonomických krizí na automobilový průmysl, globalizace v automobilovém průmyslu, přímé zahraniční investice do automobilového průmyslu v ČR a obchodní bilance v automobilovém průmyslu. Pro lepší vypovídací hodnotu se práce zaměřuje na konkrétní nadnárodní společnost Volkswagen Group, kdy je v práci rozebráno její zastoupení v ČR. Hlavním cílem práce je stanovení prognózy vývoje automobilového průmyslu v ČR a prognózy vývoje tuzemského trhu s novými automobily.
Klíčová slova: Trh s automobily; Přímé zahraniční investice; Automobilový průmysl; Česká republika; Volkswagen Group; Škoda Auto; Prognóza
Název práce: The automotive industry in the Czech Republic considering activity of TNC Volkswagen Group in the Czech market
Autor(ka) práce: Zeman, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Neuwirthová, Magda
Oponenti práce: Kopecký, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor Thesis focuses on automotive industry in the Czech Republic. This Bachelor Thesis describes closer the impact of economic crisis in automotive industry and the globalization of automotive industry and foreign direct investment in automotive industry in Czech Republic and also describes trade balance of this industry sector in Czech Republic. For more information value, the Bachelor thesis focuses on a TNC company Volkswagen Group, especially its representation in the Czech Republic. The main goal of this work is to determine the prognosis of the automotive industry in the Czech Republic and prognosis of the domestic market with new cars.
Klíčová slova: Foregin direct investment; Škoda Auto; Prognosis; Volkswagen Group; Automotive industry; Automotive market; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2012
Datum podání práce: 15. 4. 2013
Datum obhajoby: 21. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33418/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: