Nový ekonomický potenciál Arktidy

Název práce: Nový ekonomický potenciál Arktidy
Autor(ka) práce: Denis, Tadeáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kašpar, Václav
Oponenti práce: Machytka, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Zaměřením této bakalářské práce je otázka ekonomického využití arktického regionu. Zabývá se přírodními podmínkami Arktidy, příčinami a důsledky klimatických změn a jejich dopady na potenciální ekonomické využití Arktidy. Popisuje také regionální uskupení Arctic Council. V další části jsou rozebrány možnosti jednotlivých oblastí: těžba ropy, zemního plynu a nerostných surovin, námořní doprava, rybolov a turismus. Vposlední kapitole jsou předloženy výsledky rozhovoru s britskou geoložkou působící v Dánském klimatickém centru.
Klíčová slova: Arktida; Arctic Council; Klimatické změny; Námořní doprava; Těžba ropy a zemního plynu
Název práce: The New Economic Potential of the Arctic
Autor(ka) práce: Denis, Tadeáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kašpar, Václav
Oponenti práce: Machytka, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Bachelor's thesis is to focus on the economic development of the Arctic region. It analyzes the natural conditions of the Arctic, the reasons and the consequences of the climate changes and their impact on potential economic development. It also describes the regional organization Arctic Council. In the next part the particular sections are presented: the production of oil and natural gas, arctic mining, shipping, fishing and tourism. In the last chapter results of an interview with a British geologist working at Danish climate center are brought up.
Klíčová slova: Climate Changes; Shipping; Production of oil and natural gas; Arctic Council; Arctic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2012
Datum podání práce: 25. 3. 2013
Datum obhajoby: 22. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38793/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: