Vývoj Transatlantických vztahů po 11. září 2001

Název práce: Vývoj Transatlantických vztahů po 11. září 2001
Autor(ka) práce: Velek, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jakš, Jaroslav
Oponenti práce: Konečný, Čestmír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem Vývoj transatlantických vztahů po 11. září 2001 se zabývá politickými vztahy mezi USA a Evropou v souvislosti s bojem proti terorismu. Autor se zaměřuje zejména na následující témata: historie transatlantických vztahů před 11. zářím 2001; změna globálního bezpečnostního kontextu pro euroatlantické vztahy; odlišné postoje obou partnerů k válce v Iráku; pomoc evropských spojenců při obnově a demokratizačním procesu v Afghánistánu a Iráku; důsledky boje proti terorismu na oblast lidských práv; postoje USA a hlavních evropských spojenců k Evropské bezpečnostní a obranné politice (EBOP) EU; vztah EBOP ? NATO.
Klíčová slova:
Název práce: Developments of Transatlantic Relations after September 11, 2001
Autor(ka) práce: Velek, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jakš, Jaroslav
Oponenti práce: Konečný, Čestmír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: Iraq; 2001; September 11; USA; Europe; transatlantic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2005
Datum podání práce: 1. 6. 2005
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3359/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: