Obchodný systém Burzy cenných papeirov Praha,a.s.Časová komparácia.Komparácia s obchodným systémom New York Stock Exchange

Název práce: Obchodný systém Burzy cenných papeirov Praha,a.s.Časová komparácia.Komparácia s obchodným systémom New York Stock Exchange
Autor(ka) práce: Hronská, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: doc. Ing. Jitka Koderová, CSc.
Oponenti práce:
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa sústredí na charakteristiku obchodného systému Burzy cenných papierov Praha,a.s.Je zameraná na základné prvky systému, podmienky vstupu na burzový trh, analýzu segmentov trhu a typy obchodov. V rámci časovej komparácie je súčasný systém porovnaný s obchodným systémom burzy v rokoch 1919-1938.V tretej časti je načrtnutý obchodný systém New York Stock Exchange. Doraz sa kladie predovšetkým na obchodovanie na parkete. V rámci tohto faktu je prevedená miestna komparácia.
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2006

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: