Účinnost mírových prostředků v řešení mezinárodních sporů

Název práce: Účinnost mírových prostředků v řešení mezinárodních sporů
Autor(ka) práce: Gurská, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Drhlík, Alois
Oponenti práce: Peterková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá mírovým řešením mezinárodních sporů. První část práce tvoří ucelený přehled mírových prostředků k řešení mezinárodních sporů - jednak prostředků řešení sporů dohodou a prostředků v případě jednostranného řešení sporů, jednak uvádí nástroje OSN a orgány OSN odpovědné za mezinárodní mír a bezpečnost. Ve druhé části práce je zkoumána aplikace mírových prostředků OSN na konkrétních příkladech: Kypr,Afghánistán, Irák a Rwanda.
Klíčová slova: Rwanda; Irák; Afghánistán; Kypr; mezinárodní spor; mezinárodní konflikt; mírové prostředky

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2007
Datum podání práce: 1. 1. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6333/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: