Právní postavení společníka v s.r.o

Název práce: Právní postavení společníka v s.r.o
Autor(ka) práce: Kleček, Štěpán
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zdráhalová, Miluše
Oponenti práce: Kropáčová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce uceleným způsobem pojednává o právním postavení společníka společnosti s ručením omzeným - nejhojněji se vyskytující obchodní společnosti v České republice. V jednotlivých kapitolách se pojednává o obchodním podílu, vzniku a zániku účasti na s.r.o., a především pak o právech a povinnostech společníků.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Komerční právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2007
Datum podání práce: 29. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6337/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: