Svatojakubská cesta a její význam v moderním cestovním ruchu

Název práce: Svatojakubská cesta a její význam v moderním cestovním ruchu
Autor(ka) práce: Palasová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Kohut, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Svatojakubská cesta, po které se první poutníci vydali již v 9. století, v současnosti znovu přitahuje každoročně desetitisíce poutníků. Práce objasňuje, proč je poutní cesta stále oblíbená, jaké je institucionální zajištění, jaká jsou specifika a řeší i význam cesty z pohledu ČR.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2007
Datum podání práce: 29. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6338/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: