Podnikatelské prostředí na Ukrajině

Název práce: Podnikatelské prostředí na Ukrajině
Autor(ka) práce: Zabolotna, Svitlana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sztogrynová, Miroslava
Oponenti práce: Kopecká, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je být objektivním informačním zdrojem, který umožní zahraničním podnikatelům lépe se na ukrajinském trhu orientovat a vytvořit ucelený obraz o současných možnostech investování a podnikání na Ukrajině. Autorka pochází z Ukrajiny a proto má praktické znalosti a zkušenosti z tohoto teritoria. Informace uvedené v této publikaci jsou z dubna 2007, což má zásadní význam pro dynamicky měnící se ekonomické a právní prostředí Ukrajiny.
Klíčová slova: ekonomika; investicni prostredi; podnikani; ukrajina
Název práce: Entrepreneurial environment of Ukraine
Autor(ka) práce: Zabolotna, Svitlana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sztogrynová, Miroslava
Oponenti práce: Kopecká, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2007
Datum podání práce: 29. 6. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6347/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: