Řízení pohledávek v mezinárodním platebním styku

Název práce: Řízení pohledávek v mezinárodním platebním styku
Autor(ka) práce: Zadák, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Vrzala, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce si klade za cíl upozornit na možnosti v zdánlivě samozřejmých postupech řízení mezinárodních pohledávek. Přesvědčit čtenáře, že pečlivé provedení tohoto procesu vede k úspěšnému obchodu. Druhým cílem je podrobit faktoring, jakožto nástroj léčby podnikových financí, důkladnému testu, za účelem zhodnocení jeho využitelnosti v mezinárodních transakcích.
Klíčová slova: faktoring; mezinárodní platební styk; Řízení pohledávek

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2007
Datum podání práce: 29. 6. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6350/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: