Analýza indexů cen průmyslových výrobců v zemích střední a jihovýchodní Evropy pro účely oceňování dlouhodobého hmotného majetku nepřímou nákladovou metodou

Název práce: Analýza indexů cen průmyslových výrobců v zemích střední a jihovýchodní Evropy pro účely oceňování dlouhodobého hmotného majetku nepřímou nákladovou metodou
Autor(ka) práce: Urbanovská, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dušek, David
Oponenti práce: Vala, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou oceňování dlouhodobého hmotného majetku nepřímou nákladovou metodou v regionu zemí východní a jihovýchodní Evropy. V tomto regionu je dostupnost dat potřebných pro oceňování nepřímou nákladovou metodou často omezená. Obsahem práce je analýza dostupnosti a ověření, zda existují převodníky, které by mohly být využity pro odvození implikovaných časových řad dílčích PPI pro země, kde data nejsou dostupná.
Klíčová slova: Nace Rev. 2; dlouhodobý hmotný majetek; PPI
Název práce: The producer price index analysis for the purpose of assets estimation in Eastern Europe
Autor(ka) práce: Urbanovská, Aneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dušek, David
Oponenti práce: Vala, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focus on the availibility of the time series of producer price index (PPI) in the selected countries from Eastern Europe. The PPI time series are necessary for assets price estimation. The aim of the thesis is to proove if there could be a "converter" between the PPI total and PPI for individual activity which could be used for creating time series in countries where the data are not available.
Klíčová slova: Longterm Assets; PPI; Nace Rev. 2

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 12. 2012
Datum podání práce: 15. 6. 2013
Datum obhajoby: 31. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40823/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: