Rakousko a rozšíření Evropské unie v roce 2004

Název práce: Rakousko a rozšíření Evropské unie v roce 2004
Autor(ka) práce: Sobol, Robert
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Blažek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce reflektuje proces rozšíření Evropské unie o státy střední a východní Evropy z pohledu Rakouska a pojednává o roli Rakouska v tomto procesu. Nejprve jsou zmapovány příležitosti a rizika pátého rozšíření Evropské unie v roce 2004 z pohledu Rakouska a poté je analyzován průběh rakouské debaty o pátém rozšíření Evropské unie. Ve výkladu jsou analyzovány role, stanoviska a souhry nejvýznačnějších aktérů rakouského politického systému, a to hlavních politických stran, vybraných sociálních partnerů a veřejného mínění. Práce posléze nalézá odpověď na otázku, zda Rakousko bylo ?upřímným obhájcem? nebo ?brzdou? východního rozšíření Evropské unie. V neposlední řadě je analyzováno rakouské úsilí o užší spolupráci se sousedními středoevropskými státy po rozšíření Evropské unie v roce 2004.
Klíčová slova: Regionální partnerství; regionální spolupráce; rakouská politika; rozšíření Evropské unie v roce 2004; Evropská unie; Rakousko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2007
Datum podání práce: 29. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6359/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: