Systémy VIES a EMCS v daních ze spotřeby

Název práce: Systémy VIES a EMCS v daních ze spotřeby
Autor(ka) práce: Černá, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svátková, Slavomíra
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci se zabývám evropskými databázovými systémy, které musí členské státy EU zavést v rámci správy daní ze spotřeby. Prvním ze systémů je systém VIES, který se používá při tzv. intrakomunitárním plnění. Díky zákonem definovaným informacím, které dodavatel musí poskytnout svému správci daně lze kontrolovat řádné zdanění transakcí. Druhým ze systémů je systém EMCS, který je teprve ve fázi projektu. Bude používán v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně. EMCS zavede povinnost elektronického dokladu. Správce daně tak bude mít průběžnou kontrolu nad zbožím přepravovaným v tomto režimu.
Klíčová slova: průvodní doklad; souhrnné hlášení; intrakomunitární plnění; spotřební daně; DPH

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance - daně a finanční kontrola
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 7. 2007
Datum podání práce: 7. 7. 2007
Datum obhajoby: 30. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6364/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: