Analýza rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje

Název práce: Analýza rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje
Autor(ka) práce: Jirková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Straková, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje vývoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji ? mapuje nejzajímavější atraktivity a lokality této oblasti, analyzuje vybavenost regionu infrastrukturou cestovního ruchu, popisuje minulý a současný stav cestovního ruchu v Jihočeském kraji. Závěrem práce hodnotí využití potenciálu kraje pro cestovní ruch a navrhuje opatření pro zlepšení situace. Jedna kapitola řeší možnosti získání finančních podpor na realizaci projektů v oblasti cestovního ruchu.
Klíčová slova: finanční podpory na rozvoj cestovního ruchu; SWOT analýza; infrastruktura cestovního ruchu; podmínky pro rozvoj cestovního ruchu; Jihočeský kraj; cestovní ruch

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 7. 2007
Datum podání práce: 16. 7. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6374/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: