Lze normalizovat zahraniční vztahy mezi Spojenými státy americkými a Íránem?

Název práce: What's at stake of normalized relations between the United States and Iran
Autor(ka) práce: Matějková, Adéla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Matějka, Zdeněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis tries to identify what's at stake of normalized relations between the United States and Iran since the Iranian revolution in 1979. The thesis tries to find out what are the key issues behind the failed relations between these two countries from the American point of view in order to determine whether normalized relations between these two countries can ever be achieved. It elaborates on four key characteristics of individual level analysis of foreign policy decision making applied on three key Presidents involved in foreign policy making towards Iran since 1979.
Klíčová slova: Individual level analysis; Normalization; Individual decision-making; Iran; United States; Foreign Policy
Název práce: Lze normalizovat zahraniční vztahy mezi Spojenými státy americkými a Íránem?
Autor(ka) práce: Matějková, Adéla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Matějka, Zdeněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o tom, zda lze normalizovat vztahy mezi Spojenými státy americkými a Íránem po Íránské revoluci v roce 1979, od kdy jsou vzájemné vztahy těchto dvou zemí pouze marginální. Tato práce identifikuje klíčové problematické oblasti vzájemných vztahů těchto dvou zemí z pohledu jednotlivce. Elaboruje nad čtyřmi základními charakteristikami rozhodování jednotlivce v zahraniční politice tří amerických prezidentů, kteří byli nejvíce aktivní v politice blízkého východu od dob revoluce v Íránu.
Klíčová slova: rozhodování jednotlivce v zahraniční politice; analýza rozhodování jednotlivce; zahraniční politika; Írán; Spojené státy americké; normalizace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2012
Datum podání práce: 17. 5. 2013
Datum obhajoby: 4. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38362/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: