Vztah mnohostranného systému WTO a společné obchodní politiky EU

Název práce: Vztah mnohostranného systému WTO a společné obchodní politiky EU
Autor(ka) práce: Červenková, Adéla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čápová, Ludmila
Oponenti práce: Lukáš, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje vztahu mnohostranného obchodního systému a společné obchodní politiky a tomu, jak se navzájem ovlivňují. Tento vztah analyzuje na základě rozboru institucionálního fungování obou systémů, postavení Evropské unie v mezinárodní ekonomice a především na základě analýzy průběhu vyjednávání v rámci posledního kola jednání WTO z Dohá s důrazem na klíčová témata.
Klíčová slova: Dohá kolo; společná obchodní politika; mnohostranný obchodní systém; EU; WTO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 8. 2006
Datum podání práce: 14. 8. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3365/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: