Finanční analýza podniku cestovního ruchu

Název práce: Finanční analýza podniku cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Šrámek, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Badrún, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Finanční analýza podniku cestovního ruchu zkoumá finanční situaci největší cestovní kanceláře na českém trhu - Čedoku a.s. Je zaměřena z pohledu investora, tedy především na analýzu rentability a její podrobné rozklady logaritmickou metodou, dále na ekonomickou přidanou hodnotu EVA a vybrané souhrnné indexy hodnocení podniku. Diplomová práce ale nejen hodnotí vlastní situaci podniku, nýbrž i poukazuje na specifika, odlišnosti hospodaření podniků cestovního ruchu.
Klíčová slova: vertikální analýza; horizontální; EVA; analýza rentability; cestovní kancelář Čedok a.s.; Finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 7. 2007
Datum podání práce: 18. 7. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6375/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: