Ekonometrická analýza dopadu regulačního poplatku na délku pobytu v nemocnici

Název práce: Ekonometrická analýza dopadu regulačního poplatku na délku pobytu v nemocnici
Autor(ka) práce: Junga, Přemysl
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Školuda, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce zkoumá vliv zavedení zpětného proplácení regulačního poplatku v r. 2009 v krajských zdravotnických zařízeních na dobu hospitalizace. Analýza se zaměřila na zařízení akutní a následné péče a je provedena pomocí metody difference in differences. U zařízení akutní péče bylo zjištěno zvýšení doby hospitalizace o 0,5-1 % a u zařízení následné péče okolo 8-12 %. Tyto vztahy mohou být narušeny zavedením DRG systému v ČR, jeho vliv může být nerovnoměrně rozložen mezi zasaženou a kontrolní skupinou.
Klíčová slova: doba hospitalizace; difference in differences; regulační poplatek
Název práce: Econometric analysis of effects of regulatory fees on length of stay in hospital
Autor(ka) práce: Junga, Přemysl
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Školuda, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis analyses the influence of reimbursement regulatory fee for hospitalization which was introduced in regional hospitals in 2009 in Czech Republic. The difference in differences analysis was used to study the possible relationship between reimbursement of the fee for length of hospitalization in acute care hospitals and in after-care facilities. In acute care the influence was 0,5-1 % of the length and in after-care facilities between 8-12 %. This relationship may be biased because of introduction of DRG system which may decrease the length of stay and may be differently distributed between the treatment and control groups.
Klíčová slova: length of stay; regulatory fee; difference in differences

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 4. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35742/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: