Jednotný eurový platební prostor

Název práce: Jednotný eurový platební prostor
Autor(ka) práce: Kůrečková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tuček, Miroslav
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje přeshraniční platební styk v oblati eurozóny. Zavedení projektu jednotného eurového platebního prostoru, popisuje vlastní pojem SEPA, cíle, subjekty a infrastrukturu. Obsahuje představu nového právního rámce Směrnice o platebních službách uvnitř evropské oblasti.
Klíčová slova: Směrnice o platebních službách; platebni infrastruktura; EPC; platební styk; SEPA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 7. 2007
Datum podání práce: 23. 7. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6376/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: