Nástroj pro výkonnostní testování webových služeb

Název práce: Nástroj pro výkonnostní testování webových služeb
Autor(ka) práce: Viterna, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šlajchrt, Zbyněk
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V bakalářské práci se zabývám problematikou performance testů webových serverů, porovnáním dostupných, volně použitelných nástrojů, návrhem vlastního řešení problému, její analýzou a následnou implementací. Výsledný program je naprogramován v jazyce Java a používá jednoduché grafické uživatelské prostředí pro snadnou a rychlou orientaci s možností zobrazení výsledných dat v grafu. Aplikace umožňuje uživateli otestovat vybraný webový server pomocí nastavitelného počtu připojení virtuálních klientů s možností zpoždění připojení a včetně pokročilého nastavení od hlaviček až po vlastní JavaScriptové testy. Výsledkem daného testu může být jednoduchý přehled o všech připojení dohromady včetně statistických dat nebo pohled na jednotlivé testy a jejich vyobrazení v grafu. Součástí práce je uživatelská dokumentace a zdrojový kód aplikace.
Klíčová slova: Performance test; agregační report; Java; webový server
Název práce: Tool for performance testing of web services
Autor(ka) práce: Viterna, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šlajchrt, Zbyněk
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work deals with the issue of performance tests of web servers, comparing available, free-to-use tools, design their own solution to the problem, its analysis and subsequent implementation. The resulting program is programmed in Java and uses a simple graphical user interface for easy and quick navigation with the option to display the resulting data in a graph. The application allows the user to test the selected web server using an adjustable number of connections with clients virtual connections and delays including advanced settings from headers to the actual JavaScript tests. The result of the test can be a simple overview of all connected together, including statistical data, or a view of individual tests and their representation in the chart. The work contains user documentation and source code.
Klíčová slova: web server; aggregate report; Java; Performance test

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 5. 2012
Datum podání práce: 9. 5. 2012
Datum obhajoby: 26. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37600/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: