Politický marketing a Internet

Název práce: Politický marketing a Internet
Autor(ka) práce: Klyuchnikov, Alexander
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štědroň, Bohumír
Oponenti práce: Procházka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem mojí práce je odhalit nové možnosti, výzvy a hrozby, které vyvstávají před politikou v souvislosti s rozvojem a rozšiřováním nových informačně komunikačních techologií. Role Internetu v moderní politické komunikaci na příkladu Ruska a Ameriky.
Klíčová slova: Politický marketing; Intenet; Rusko; Volby; Facebook; Sociální sítě; MySpace; Amerika; Politika
Název práce: Political Marketing and Internet
Autor(ka) práce: Klyuchnikov, Alexander
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štědroň, Bohumír
Oponenti práce: Procházka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of my work is to discover new opportunities, challenges and threats that arise from the policy in connection with the development and dissemination of new information and communication technologies. The role of the Internet in modern political communication on the example of Russia and America.
Klíčová slova: Internet; MySpace; Political Marketing; Policy; Social networks; Elections; USA; Russia; Facebook

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2009
Datum podání práce: 30. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19187/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: