Economic relations of Czech republic and Germany

Název práce: Economic relations of Czech republic and Germany
Autor(ka) práce: Střižíková, Romana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vzajemne hospodarske vztahy Ceske republiky s Nemeckem jsou hodnoceny na zaklade analyzy objemove, teritorialni a zbozove struktury zahranicniho obchodu techto dvou zemi. Analyza je provedena take s ohledem na jednotlive spolkove zeme Nemecka a na jednotlive kraje Ceske republiky. Podstatna cast diplomove prace je venovana take analyze vzajemnych primych investic a vsem aspektum, ktere vyvoj PZI ovlivnuji.
Klíčová slova: analyza; zahranicni obchod; teritorialni struktura; zbozova trida; prime zahranicni investice

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2006

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: