-

Název práce: Ocenenie konkrétneho podniku metódou DCF Entity a EVA
Autor(ka) práce: Varholová, Slávka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šimáňová, Pavla
Oponenti práce: Zahradníčková, Lucie
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V práci sa sústerím na strategickú analýzu (vymedzenie relevantného trhu, analýzu vonkajšieho a vnútorného potenciálu podniku a jeho konkurenčnú silu); finančnú analýzu podniku, pomerové ukazovatele vrátane EVA; generátory hodnoty a finančý plán. Vlastné ocenenie podniku výnosovými metódami DCF Entity a EVA; výpočet pokračujúcej hodnoty pomocou Gordonovho a parametrického vzorca; výpočet priemerných vážených nákladov na kapiál. Porovnanie oboch metód, ich výhody a nevýhody.
Klíčová slova: EVA; DCF Enitity; finančný plán; generátory hodoty; strategická analýza; finančná analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 8. 2006
Datum podání práce: 15. 8. 2006
Datum obhajoby: 8. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3369/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: