Zásady firemní vnější komunikace - metodiky hodnocení firemních webů

Název práce: Zásady firemní vnější komunikace - metodiky hodnocení firemních webů
Autor(ka) práce: Rudiš, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Vilím, Tomáš; Mgr. Tomáš Vilím,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První pojednává z psychologického hlediska o vizuálním vnímání a využití poznatků při designu webových stránek a tvorbě reklamy. Druhá je zaměřena na sociální komunikaci a aplikaci poznatků při prezentování. V třetí části je vysvětlen význam podnikové identity ? podnikové komunikace, podnikového designu a podnikového jednání. V poslední části je navržena metodika pro hodnocení firemních webů a její aplikace.
Klíčová slova: metodiky hodnocení webů; podniková identita; reklama; nonverbální komunikace; vizuální vnímání; web design; Prezentace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 7. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 4. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6395/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: