Internet jako nástroj podpory správy kraje a integrace do veřejné správy

Název práce: Internet jako nástroj podpory správy kraje a integrace do veřejné správy
Autor(ka) práce: Mezihorák, Radek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubešová, Vlasta
Oponenti práce: Andrš, Vladimír; Ing. Vladimír Andrš, PhD.,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na možné využívání internetu pro krajskou úroveň řízení ve veřejné správě. Návrh vychází z analýzy současného stavu informačního systému konkrétního kraje a specifikuje hlavní kroky dalšího postupu informatizace ? jednak při centrálním řízení informatizace krajů, jednak při lokálním řešení pro jeden kraj ? s podporou internetových technologií. Tyto technologie jsou v současné době pro vzájemnou komunikaci velkého počtu uživatelů pravděpodobně jeden z nejvýznamnějších nástrojů současných ICT.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6398/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: