Podpora podnikání ze Strukturálních fondů EU: současnost a perspektiva pro léta 2007 - 2013

Název práce: Podpora podnikání ze Strukturálních fondů EU: současnost a perspektiva pro léta 2007 - 2013
Autor(ka) práce: Opluštilová, Zdeňka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Pagáč, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V první části se práce věnuje obecně problematice strukturálních fondů EU a rozboru zaměření strukturální politiky pro léta 2007 - 2013. V další části pak práce analyzuje podstatu stávající strukturální politiky v návaznosti na problematiku podpory podnikání ze strukturálních fondů EU v ČR. Dále také rozebírá možnosti, které pro podporu podnikání v ČR budou nabízet strukturální fondy v letech 2007 - 2013.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3374/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: