Fondy Evropské unie jako prostředek pro zvyšování konkurenceschopnosti českých firem a organizací

Název práce: Fondy Evropské unie jako prostředek pro zvyšování konkurenceschopnosti českých firem a organizací
Autor(ka) práce: Knotek, František
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce: Nováček, Jan; Šafaříková, Andrea; Ing. Andrea Šafaříková,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou regionální a strukturální politiky EU s důrazem kladeným na využívání fondů EU jako prostředku pro zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků. Cílem této práce je přiblížit problematiku fondů EU, vývoj v minulém a současném rozpočtovacím období, zhodnotit vhodnost použitých metodik a navrhnout případná řešení. Struktura práce je navržena tak, aby poskytovala nejen obecné, ale zejména praktické rady pro zpracování vybraných programových dokumentů.
Klíčová slova: monitorovací zpráva; podnikatelský záměr; projekt; výzva; metodiky hodnocení; fondy EU; Regionální a strukturální politika
Název práce: European Union funds as medium for increasing the competitive advantage of Czech companies and non-profit associations
Autor(ka) práce: Knotek, František
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce: Nováček, Jan; Šafaříková, Andrea; Ing. Andrea Šafaříková,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6419/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: