Měnová a finanční krize v JV Asii a její dopad na země regionu

Název práce: Měnová a finanční krize v JV Asii a její dopad na země regionu
Autor(ka) práce: Blažejovská, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Neumann, Pavel
Oponenti práce: Stuchlíková, (Novotná) Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V roce 1997 zasáhla region JV Asie měnová a finanční krize. Ačkoliv průvodní znaky krize se objevily již v roce 1996. Zasaženy byly nově industrializované země první (Hongkong, Singapur, Taiwan, Jižní Korea i druhé generace (Thajsko, Malajsie, Indonésie). Tyto země byly v minulých desetiletích typické obrovským ekonomickým růstem. Za hlavní příčiny vzniku krize byly považovány: deficit běžného účtu PB, politika fixního kurzu, nadměrný příliv zahraničního kapitálu, vysoký podíl krátkodobého kapitálu, slabiny ve finančním sektoru a silné propojení jednotlivých ekonomik. Krize proběhla v jednotlivých zemích v různé podobě: krize důvěry, měnová krize, finanční krize, hospodářská krize, sociální a politická krize. Nejméně zasažen byl Hongkong, nejvíce Indonésie. K překonání měnové a finanční krize v tomto regionu pomohly mezinárodní finanční instituce: MMF. SB, Asijská rozvojová banka a vlády některých RTE.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3375/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: