Analýza externích efektů na trhu cestovního ruchu

Název práce: Analýza externích efektů na trhu cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Havel, Radek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analýza argumentů pro angažovanost státu v marketingové politice cestovního ruchu prostřednictvím státní příspěvkové organizace - České centrály cestovního ruchu. Východiskem je kategorizace služby produkované touto agenturou z hlediska ekonomických klasifikačních kritérií a identifikace externích efektů, které z činnosti organizace a následně z průmyslu cestovního ruchu plynou. Výsledky studie odpovídají na otázku, do jaké míry a zda vůbec je existence a veřejné financování České centrály cestovního ruchu opodstatněné.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 8. 2007
Datum podání práce: 9. 8. 2007
Datum obhajoby: 30. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6440/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: