-

Název práce: Knowledge management a jeho podpora
Autor(ka) práce: Šimková, Marie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zlonická, Helena
Oponenti práce: Pavlíček, Antonín
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je objasnění základních termínů týkajících se knowledge managementu jako jsou data, informace a především znalosti a popsání principů knowledge managementu jako takového. První část práce se věnuje popisu principů knowledge managementu. Jsou zde vysvětleny klíčové pojmy, popsán proces knowledge managementu a jeho hlavní cíle a systémy pro jeho podporu. Druhá část práce se věnuje aplikaci principů knowledge managementu na konkrétním případě. Jako zkoumaný objekt byla zvolena soukromá jazyková škola, která se potýká s problémy při řízení pracovníků a událostí důležitých pro její chod.
Klíčová slova: system; information; knowledge; knowledge management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3378/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: