Využití objektových technologií při vývoji webových aplikací

Název práce: Využití objektových technologií při vývoji webových aplikací
Autor(ka) práce: Zilvar, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brabec, Tomáš
Oponenti práce: Šimůnek, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá srovnáním možností dvou objektových frameworků napsaných v různých programovacích jazycích - Ruby on Rails (jazyk Ruby) a CakePHP (jazyk PHP). Cílem je porovnat jejich možnosti, popsat použití a implementaci některých návrhových vzorů, podporu metodik, možnosti nasazení, rychlost, s jakou se učí a s jakou se na jejich základě dají vyvíjet webové aplikace. Jejím přínosem je porovnání dvou v principu stejných, avšak v prostředcích rozdílných frameworků, a náhled na frameworky obecně ze širší perspektivy neomezené jedním programovacím jazykem
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6444/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: