Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích a cestovní ruch

Název práce: Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích a cestovní ruch
Autor(ka) práce: Housková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Tichá, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své práci se zabývám Mezinárodním dudáckým festivalem ve Strakonicích, popisuji jeho historický vývoj, důležité osobnosti, domácí i zahraniční soubory. Zaměřím se na jeho vliv na cestovní ruch Strakonic a celého regionu. Folklor je v řadě zemí velice důležitým produktem cestovního ruchu, na příkladu festivalu chci zhodnotit jeho význam v České republice.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 8. 2007
Datum podání práce: 12. 8. 2007
Datum obhajoby: 22. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6459/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: